Info

Kulturgeografipodden

Välkomna till en podcast av Jonathan Borggren, konsult och forskare vid Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia, Umeå Universitet. Kulturgeografipodden är för alla som är intresserade av att lyssna på människor som har viktiga saker att berätta om vår tid. Målet är att väcka och stimulera ett brett samhällsintresse bland lyssnarna. Förhoppningsvis har du fått svar på frågor du inte visste du hade efter att du lyssnat på ett avsnitt. Förhoppningsvis har du också fått några nya frågor som kräver sitt svar någon annanstans. Samtalen kan vara baserade på deltagarnas egen forskning eller egna erfarenheter med tex civilsamhället. Genom inspelade samtal på plats ger kulturgeografipodden utrymme för människor som har intressanta saker att berätta om tex konsumtion, kultur, politik, turism, träning och hälsa, mobilitet, sanning och samhällsplanering. Kort sagt många av de teman som berör inte bara kulturgeografi utan samhällskunskapen i stort. Ofta är det kulturgeografer som deltar men ibland också andra som forskar eller debatterar på nutida samhällsfenomen. Vi diskuterar även geografiska begrepp, besvarar frågor från studenter och besöker forskare och praktiker över hela Sverige för att prata om samhällsutveckling, media, politik och varför vi gör som vi gör. Nyckelfrågan: varför så, just här?
RSS Feed
Kulturgeografipodden
2017
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
April
March


Categories

All Episodes
Archives
Categories
Now displaying: 2016
Dec 25, 2016

Vi har inga fria val egentligen, eller? Om detta samtalar Jonathan Borggren med Anna Fyrberg Yngfalk, lektor i företagsekonomi vid Karlstads Universitet och Carl Yngfalk, forskare vid Stockholm Centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). Till grund för samtalet ligger en artikel om hälsokonsumtion författad av Carl och Anna som tar upp betydelsen av marknadsföring i denna explosionsartat växande bransch.

I avsnittet diskuteras också den ökade graden av individuellt ansvar som följer på framväxten av ett allt mer nyliberalt samhälle. Ta ansvar för din karriär och för din hälsa, konsumera enligt gällande normer, fatta rätt val och vinn inträde i rätt sociala sammanhang.

Avsnittet spelades in på SCORE i Stockholm den 20 december 2016.

Tack alla som lyssnat under 2016!

Följ oss på Instagram och Facebook.

Foto: Jonathan Borggren

Dec 19, 2016

Kulturgeografipodden fyller 10 avsnitt och gör det på Viktoriagatan i Göteborg. Med docent Jonas Lindberg talar vi om begreppet post-politik och vad det innebär för oss. Med hjälp av ett case som handlar om ett globalt biståndsprogram för utbildning i fattiga länder visar Jonas hur post-politik genom ett antal tekniker verkar för att dölja och släta över konflikter och skilda åsikter. Det blir på så vis den riktiga politiken, forumet för olika uppfattningar över en skiljelinje, som blir måltavlan när konsensus skall drivas in absurdum.

Som vanligt gräver kulturgeografipodden bakom fasaderna i sitt sökande efter vad som sker i vårt samhälle och tar till sin hjälp kulturgeografer i Sverige som på olika vis studerar vår samtid.

Avsnittet spelades in den 19 december 2016 i Göteborg med Jonathan Borggren och Jonas Lindberg.

 

Foto: Jonathan Borggren

Nov 23, 2016

Välkommen till det nionde avsnittet av kulturgeografipodden. Denna gång tittar vi närmare på den kreativa industrin och på producenter och konsumenter verksamma där. Till vår hjälp har vi docent Johan Jansson vid kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Johans forskning handlar bland annat om hur digitalisering och förändrade konsumtionsmönster påverkat aktörerna i den kreativa ekonomin (tex konstnärer och skivbutiksinnehavare). Johan är särskilt intresserad av kuratorer och vad han kallar för kuratorande processer i värdeskapandet och kommunicerandet av konst, musik och mode.

Johan hjälper oss även med att besvara en lyssnarfråga, en kulturgeografisk klassiker.

Som extramaterial finner du ett utkast på det papper som vi diskuterar under samtalet.

Glöm inte följa oss på Instagram och Facebook.

Intervjun spelades in på Ekonomikum i Uppsala den 22 november 2016.

Foto: Jonathan Borggren

Nov 14, 2016

Välkommen till det åttonde avsnittet av kulturgeografipodden där Jonathan Borggren och Maja Lagerqvist i ett öppen-hjärtligt samtal pratar om sina egna erfarenheter om tiden efter disputation. Publicering, finansiering, undervisning - det moderna akademiska livets treenighet.

Vad skall man som nybliven doktorand tänka på? Finns det bra och mindre bra beslut att ta längs vägen? Hur hanterar man ett nej? Men samtalet handlar också om handledarens och finansiärens perspektiv. Hur skall man handleda sin nya doktorand och hur skall man hantera en allt stridare ström av forskningsansökningar?

Samtalet spelades in i Stockholm den 8:e november 2016.

Har du frågor, förslag eller synpunkter? Kontakta oss på facebook eller på Instagram!

Omslaget från Jonathan Borggrens C-uppsats i kulturgeografi "Vart skall en ung man ta vägen?"

Nov 9, 2016

I kulturgeografipoddens sjunde avsnitt pratar Jonathan Borggren med Maja Lagerqvist, lektor i kulturgeografi vid Stockholms Universitet, om vår förändrade användning och syn på torpet. Dessutom pratar vi om hur gatumusikanter påverkar vår upplevelse av en plats. Vad har torpet betytt för oss historiskt och vad kan det bli i framtiden? Hur påverkar medias rapportering vår syn på torpet?

Inledningsvis besvarar Jonathan en fråga om vår dragning till New York.

Samtalet spelades in den 8:e november 2016 på kulturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet.

Fotografi: Maja Lagerqvist

Oct 5, 2016

Inuti världens största byggnad (mätt i volym) i Everett strax utanför Seattle opererar numera en robot. Den kryper långsamt runt flygplanet i perfekta cirklar medan den bultar samman stålsektionerna. Tidigare gjordes detta tunga och monotona arbete av två människor som turades om att bulta. Detta är bara ett exempel på hur automatisering, dvs teknikutveckling som på något sätt påverkar arbete och arbetstillfällen, fortlöpande påverkar våra liv.

I kulturgeografipoddens sjätte avsnitt diskuterar Jonathan Borggren och Martin Henning automatiseringens effekter i Sverige mot bakgrund av den rapport som släpps i dagarna.

Avsnittet är 45 minuter långt och spelades in i Varberg den 5:e oktober 2016.

Foto: Jonathan Borggren

 

Nu finns automatiseringsrapporten tillgänglig. Du finner den bifogad.

Apr 10, 2016

I kulturgeografipoddens femte avsnitt intervjuas professor Eva Andersson om segregation, skolval och grannskapseffekter. Vi vet att våra städer är segregerade, människor med olika etnicitet och från olika samhällsgrupper bor på olika platser. Men vad får det för effekter och vad har skolan för roll i denna process? Intervjun spelades in tidigare i april under kulturgeografipoddens USA-resa.

Jonathan Borggren och Eva Andersson talar även om betydelsen eller icke-betydelsen av olika upplåtelseformer (villor, hyreslägenheter, bostadsrätter) och hur det påverkar skolornas elevunderlag.

Välkomna!

 

Foto: Jonathan Borggren

Apr 3, 2016

Rum och Plats. Två nyckelbegrepp inom kulturgeografi som innehåller så många olika tolkningar och tillämpningar. Fil Dr Maria Rönnlund och docent Aina Tollefsen, båda verksamma vid Umeå Universitet har tillsammans skrivit en bok som framförallt handlar om tillämpningen av rumsbegreppet inom samhällsvetenskapen. All samhällsvetenskap innehåller nämligen antaganden om rummet enligt författarna. Lyssna på avsnitt fyra av kulturgeografipodden och hör mer om varför det förhåller sig så.

Avsnitt 4 av kulturgeografipodden är inspelat under pågående geografkonferens (därav lite skiftande bakgrundsljud) i San Francisco och medverkar gör Aina Tollefesen och Jonathan Borggren. 

På följande länk kan man läsa ett smakprov av Aina och Marias bok:

http://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789147115174/partner/smakprov

 

Foto: Hotel Vertigo, San Francisco (Jonathan Borggren)

Mar 22, 2016

I kulturgeografipoddens tredje avsnitt diskuterar Jonathan Borggren och Svante Karlsson, båda lektorer i kulturgeografi vid Institutionen för Geografi och Ekonomisk historia, Umeå Universitet, en rad olika kulturgeografiska begrepp och hur de förhåller sig till olika samhällsfenomen.

Från föreläsningar hämtas bla begreppen FDI, offshoring och outsourcing och dessa förklaras närmare. Vidare diskuteras olika föreställningar om vad stad och landsbygd är, hur bilden av Sverige reproduceras, vilken betydelse en ökad e-handel får för städerna, Internet som en geografi samt den ökade pendlingen. Kort sagt, en kulturgeografisk odyssé.

Du följer väl vårt Instagramkonto? Vi finns nu också på Podcaster.

Mar 10, 2016

Jonathan Borggren intervjuar Anja Franck vid School of Global Studies i Göteborg. Lesbos, internationella flyktingströmmar och lokala strategier bland invånarna i städer som blir tillfälliga vistelseorter diskuteras. Anja har vid flera tillfällen besökt ön Lesbos som fått en huvudroll i det som kommit att kallas för flyktingkrisen. Bilden visar en karta över den korta sträckan mellan det turkiska fastlandet och den grekiska ön Lesvos.

Dessutom besvaras en lyssnarfråga om relationella avstånd.

Missa inte vårt konto på Instagram: kulturgeografipodden

 

Mar 6, 2016

Välokommen till det allra första avsnittet av kulturgeografipodden!

Svante Karlsson och Jonathan Borggren diskuterar några vanligt förekommande begrepp och hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor.

1