Info

Kulturgeografipodden

Välkomna till en podcast av Jonathan Borggren, konsult och forskare vid Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia, Umeå Universitet. Kulturgeografipodden är för alla som är intresserade av att lyssna på människor som har viktiga saker att berätta om vår tid. Målet är att väcka och stimulera ett brett samhällsintresse bland lyssnarna. Förhoppningsvis har du fått svar på frågor du inte visste du hade efter att du lyssnat på ett avsnitt. Förhoppningsvis har du också fått några nya frågor som kräver sitt svar någon annanstans. Samtalen kan vara baserade på deltagarnas egen forskning eller egna erfarenheter med tex civilsamhället. Genom inspelade samtal på plats ger kulturgeografipodden utrymme för människor som har intressanta saker att berätta om tex konsumtion, kultur, politik, turism, träning och hälsa, mobilitet, sanning och samhällsplanering. Kort sagt många av de teman som berör inte bara kulturgeografi utan samhällskunskapen i stort. Ofta är det kulturgeografer som deltar men ibland också andra som forskar eller debatterar på nutida samhällsfenomen. Vi diskuterar även geografiska begrepp, besvarar frågor från studenter och besöker forskare och praktiker över hela Sverige för att prata om samhällsutveckling, media, politik och varför vi gör som vi gör. Nyckelfrågan: varför så, just här?
RSS Feed
Kulturgeografipodden
2017
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
April
March


Categories

All Episodes
Archives
Categories
Now displaying: March, 2016
Mar 22, 2016

I kulturgeografipoddens tredje avsnitt diskuterar Jonathan Borggren och Svante Karlsson, båda lektorer i kulturgeografi vid Institutionen för Geografi och Ekonomisk historia, Umeå Universitet, en rad olika kulturgeografiska begrepp och hur de förhåller sig till olika samhällsfenomen.

Från föreläsningar hämtas bla begreppen FDI, offshoring och outsourcing och dessa förklaras närmare. Vidare diskuteras olika föreställningar om vad stad och landsbygd är, hur bilden av Sverige reproduceras, vilken betydelse en ökad e-handel får för städerna, Internet som en geografi samt den ökade pendlingen. Kort sagt, en kulturgeografisk odyssé.

Du följer väl vårt Instagramkonto? Vi finns nu också på Podcaster.

Mar 10, 2016

Jonathan Borggren intervjuar Anja Franck vid School of Global Studies i Göteborg. Lesbos, internationella flyktingströmmar och lokala strategier bland invånarna i städer som blir tillfälliga vistelseorter diskuteras. Anja har vid flera tillfällen besökt ön Lesbos som fått en huvudroll i det som kommit att kallas för flyktingkrisen. Bilden visar en karta över den korta sträckan mellan det turkiska fastlandet och den grekiska ön Lesvos.

Dessutom besvaras en lyssnarfråga om relationella avstånd.

Missa inte vårt konto på Instagram: kulturgeografipodden

 

Mar 6, 2016

Välokommen till det allra första avsnittet av kulturgeografipodden!

Svante Karlsson och Jonathan Borggren diskuterar några vanligt förekommande begrepp och hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor.

1