Info

Kulturgeografipodden

Välkomna till en podcast av Jonathan Borggren, konsult och forskare vid Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia, Umeå Universitet. Kulturgeografipodden är för alla som är intresserade av att lyssna på människor som har viktiga saker att berätta om vår tid. Målet är att väcka och stimulera ett brett samhällsintresse bland lyssnarna. Förhoppningsvis har du fått svar på frågor du inte visste du hade efter att du lyssnat på ett avsnitt. Förhoppningsvis har du också fått några nya frågor som kräver sitt svar någon annanstans. Samtalen kan vara baserade på deltagarnas egen forskning eller egna erfarenheter med tex civilsamhället. Genom inspelade samtal på plats ger kulturgeografipodden utrymme för människor som har intressanta saker att berätta om tex konsumtion, kultur, politik, turism, träning och hälsa, mobilitet, sanning och samhällsplanering. Kort sagt många av de teman som berör inte bara kulturgeografi utan samhällskunskapen i stort. Ofta är det kulturgeografer som deltar men ibland också andra som forskar eller debatterar på nutida samhällsfenomen. Vi diskuterar även geografiska begrepp, besvarar frågor från studenter och besöker forskare och praktiker över hela Sverige för att prata om samhällsutveckling, media, politik och varför vi gör som vi gör. Nyckelfrågan: varför så, just här?
RSS Feed
Kulturgeografipodden
2017
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
April
March


Categories

All Episodes
Archives
Categories
Now displaying: December, 2016
Dec 25, 2016

Vi har inga fria val egentligen, eller? Om detta samtalar Jonathan Borggren med Anna Fyrberg Yngfalk, lektor i företagsekonomi vid Karlstads Universitet och Carl Yngfalk, forskare vid Stockholm Centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). Till grund för samtalet ligger en artikel om hälsokonsumtion författad av Carl och Anna som tar upp betydelsen av marknadsföring i denna explosionsartat växande bransch.

I avsnittet diskuteras också den ökade graden av individuellt ansvar som följer på framväxten av ett allt mer nyliberalt samhälle. Ta ansvar för din karriär och för din hälsa, konsumera enligt gällande normer, fatta rätt val och vinn inträde i rätt sociala sammanhang.

Avsnittet spelades in på SCORE i Stockholm den 20 december 2016.

Tack alla som lyssnat under 2016!

Följ oss på Instagram och Facebook.

Foto: Jonathan Borggren

Dec 19, 2016

Kulturgeografipodden fyller 10 avsnitt och gör det på Viktoriagatan i Göteborg. Med docent Jonas Lindberg talar vi om begreppet post-politik och vad det innebär för oss. Med hjälp av ett case som handlar om ett globalt biståndsprogram för utbildning i fattiga länder visar Jonas hur post-politik genom ett antal tekniker verkar för att dölja och släta över konflikter och skilda åsikter. Det blir på så vis den riktiga politiken, forumet för olika uppfattningar över en skiljelinje, som blir måltavlan när konsensus skall drivas in absurdum.

Som vanligt gräver kulturgeografipodden bakom fasaderna i sitt sökande efter vad som sker i vårt samhälle och tar till sin hjälp kulturgeografer i Sverige som på olika vis studerar vår samtid.

Avsnittet spelades in den 19 december 2016 i Göteborg med Jonathan Borggren och Jonas Lindberg.

 

Foto: Jonathan Borggren

1