Info

Kulturgeografipodden

Välkomna till en podcast av Jonathan Borggren, konsult och forskare vid Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia, Umeå Universitet. Kulturgeografipodden är för alla som är intresserade av att lyssna på människor som har viktiga saker att berätta om vår tid. Målet är att väcka och stimulera ett brett samhällsintresse bland lyssnarna. Förhoppningsvis har du fått svar på frågor du inte visste du hade efter att du lyssnat på ett avsnitt. Förhoppningsvis har du också fått några nya frågor som kräver sitt svar någon annanstans. Samtalen kan vara baserade på deltagarnas egen forskning eller egna erfarenheter med tex civilsamhället. Genom inspelade samtal på plats ger kulturgeografipodden utrymme för människor som har intressanta saker att berätta om tex konsumtion, kultur, politik, turism, träning och hälsa, mobilitet, sanning och samhällsplanering. Kort sagt många av de teman som berör inte bara kulturgeografi utan samhällskunskapen i stort. Ofta är det kulturgeografer som deltar men ibland också andra som forskar eller debatterar på nutida samhällsfenomen. Vi diskuterar även geografiska begrepp, besvarar frågor från studenter och besöker forskare och praktiker över hela Sverige för att prata om samhällsutveckling, media, politik och varför vi gör som vi gör. Nyckelfrågan: varför så, just här?
RSS Feed
Kulturgeografipodden
2017
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
April
March


Categories

All Episodes
Archives
Categories
Now displaying: Category: academic life
Nov 14, 2016

Välkommen till det åttonde avsnittet av kulturgeografipodden där Jonathan Borggren och Maja Lagerqvist i ett öppen-hjärtligt samtal pratar om sina egna erfarenheter om tiden efter disputation. Publicering, finansiering, undervisning - det moderna akademiska livets treenighet.

Vad skall man som nybliven doktorand tänka på? Finns det bra och mindre bra beslut att ta längs vägen? Hur hanterar man ett nej? Men samtalet handlar också om handledarens och finansiärens perspektiv. Hur skall man handleda sin nya doktorand och hur skall man hantera en allt stridare ström av forskningsansökningar?

Samtalet spelades in i Stockholm den 8:e november 2016.

Har du frågor, förslag eller synpunkter? Kontakta oss på facebook eller på Instagram!

Omslaget från Jonathan Borggrens C-uppsats i kulturgeografi "Vart skall en ung man ta vägen?"

1