Info

Kulturgeografipodden

Välkomna till en podcast av Jonathan Borggren, konsult och forskare vid Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia, Umeå Universitet. Kulturgeografipodden är för alla som är intresserade av att lyssna på människor som har viktiga saker att berätta om vår tid. Målet är att väcka och stimulera ett brett samhällsintresse bland lyssnarna. Förhoppningsvis har du fått svar på frågor du inte visste du hade efter att du lyssnat på ett avsnitt. Förhoppningsvis har du också fått några nya frågor som kräver sitt svar någon annanstans. Samtalen kan vara baserade på deltagarnas egen forskning eller egna erfarenheter med tex civilsamhället. Genom inspelade samtal på plats ger kulturgeografipodden utrymme för människor som har intressanta saker att berätta om tex konsumtion, kultur, politik, turism, träning och hälsa, mobilitet, sanning och samhällsplanering. Kort sagt många av de teman som berör inte bara kulturgeografi utan samhällskunskapen i stort. Ofta är det kulturgeografer som deltar men ibland också andra som forskar eller debatterar på nutida samhällsfenomen. Vi diskuterar även geografiska begrepp, besvarar frågor från studenter och besöker forskare och praktiker över hela Sverige för att prata om samhällsutveckling, media, politik och varför vi gör som vi gör. Nyckelfrågan: varför så, just här?
RSS Feed
Kulturgeografipodden
2017
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
April
March


Categories

All Episodes
Archives
Categories
Now displaying: Category: urban
Mar 27, 2017

Idag pratar vi med lektorn i kulturgeografi Anders Larsson om den täta och tillgängliga staden. Är den för alla? Kan det finnas arbetsplatser till alla inom ett rimligt pendlingsavstånd som samtidigt inte belastar våra trafiksystem? Och vad är en telestuga? Och vad är grundläggande service? I dagens avsnitt av kulturgeografipodden diskuterar vi hur vi kan förstå hållbar tillgänglighet och de teman och konflikter som rör sig i planerarnas huvuden.

Författaren och aktivisten Jane Jacobs skrev 1961 att för att få en blandad stad eller snarare en stad bestående av stadsdelar karakteriserade av mångfald så behövs 4 ingredienser: en blandning av funktioner, små kvarter, bostäder med olika ålder framförallt en ansenlig andel äldre byggnader och slutligen en hög befolkningskoncentration. Dessa fyra generatorer skulle sedan tillsammans verka för en mångfald i staden. Mot bakgrund av hur vi bygger städer idag kan vi fråga oss vad resultatet blir. Det är lätt att hitta Jacobs generatorer i avsikten och förklaringen men var finns de när stadsdelen är kvar?

Missa inte heller det oredigerade extra-materialet efter avsnittet där Jonathan och Anders avslöjar sina fritidsintressen.

Inspelat den 24 mars 2017 (en fredag...) på Viktoriagatan 13 i Göteborg. Jacobs fyra generatorer hittar du i hennes bok The Death and Life of Great American Cities från 1961.

Foto: Jonathan Borggren

Följ oss på Instagram och Facebook.

1